Boplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Huddinge, Södermanland, Huddinge
Referens: kartmaterial <itemDescription>
  • FMRs registerkarta 10I4d SÖ
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Granath Zillén, G. Arkeologisk undersökning. Rapport. UV Mitt. (Dnr: 321-1171-2001)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Lindgren, C. m. fl. Arkeologisk förundersökning. Rapport. UV Stockholm. (Dnr: 421-3172-1995)
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Stenåldersboplats, ca 100x10-40 m (Ö-V), ca 2500 kvadratmeter, delundersökt, bestående av ett 0,1-0,3 m tj fyndförande lager med kvartsavslag, flinta, enstaka brända ben samt keramik, dessutom spridd ... Visa hela
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Ahlbeck, M. 2011. Masmolänken. Huddinge socken och kommun, Stockholms län, Södermanland. Rapporter från Arkeologikonsult 2011:2415. (Raä dnr: 321-3136-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Jakobsson, M. Arkeologisk utredning. Rapport. UV Stockholm. (Dnr: 3973/93)
Skadestatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Huddinge, Huddinge, Södermanland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Boplats
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Boplats
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data