BOO HERRGÅRD

Bebyggelse - anläggning

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Place <presPlaceLabel> Län: Stockholm, Kommun: Nacka
Title <itemTitle> BOO HERRGÅRD
Historik <itemDescription>
 • Boo egendom vid Baggensfjärden inköptes år 1700 av arkitekten Nicodemus Tessin d y. 1719 brändes gården av ryska flotten. En ny huvudbyggnad samt ett kapell byggdes av Tessin på 1720-talet. 1728 ärvde... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Boo egendom vid Baggensfjärden inköptes år 1700 av arkitekten Nicodemus Tessin d y. 1719 brändes gården av ryska flotten. En ny huvudbyggnad samt ett kapell byggdes av Tessin på 1720-talet. 1728 ärvde... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Boo egendom vid Baggensfjärden inköptes år 1700 av arkitekten Nicodemus Tessin d y. 1719 brändes gården av ryska flotten. En ny huvudbyggnad samt ett kapell byggdes av Tessin på 1720-talet. 1728 ärvde... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Nacka, Stockholm.
 • Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML 1977-12-09 .
 • Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML 1977-12-09 .
 • Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML 1977-12-09 .
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Herrgård
Nuvarande kategorier<itemName>
Herrgård
Class <itemClassName>
 • Herrgård
<itemSpecification>
 • Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML (1977-12-09)
<itemSpecification>
 • Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML (1977-12-09)
<itemSpecification>
 • Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML (1977-12-09)
Anläggningsnamn <itemNumber>
 • Nacka kn, BO 1:51 BOO HERRGÅRD
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data