Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Ekerö, Uppland, Sånga
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • 1) U 38, 2) U 37, SGU.
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Runsten, granit, 2,25 m h, 1.95 m br (NV-SÖ) och 0,45 m tj.Runhöjd 5-7 cm. Ristningen vetter mot SV. 4,5 m V 30cg S om nr1är: 2) Runsten, granit, 2,8 m h, 1,3 m br (SV-NÖ) och 0,48 m tj.Runhöjd 4-1... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • Nr 1 är 15 m SÖ om åkerhörn och 20 m ÖNÖ om åkerkant (NNV-SSÖ)
Terräng <itemDescription>
  • Låg moränhöjd. Åkerholme
Event <context>
  • Belägen i Sånga, Ekerö, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data