SÖDRA RÅDA GAMLA KYRKA

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1300 - 1349
Place <presPlaceLabel> Län: Västra Götaland, Kommun: Gullspång, Landskap: Värmland, Socken: Södra Råda , Stift: Skara stift, Församling: Amnehärads församling
Title <itemTitle> SÖDRA RÅDA GAMLA KYRKA
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Kor - Rakt, Vapenhus - Väster, Sakristia - Norr, Kor - Smalare
Takform <itemDescription>
Event <context>
 • Producerades i Församling: Amnehärads församling, Södra Råda, Gullspång, Värmland, Västra Götaland.
 • Ej utrett .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1300-01-01 - 1349-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1300-01-01 - 1349-12-31 .
 • Nybyggnad - Sakristia 1300-01-01 - 1349-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1323-01-01 - 1323-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1494-01-01 - 1494-12-31 av Amund.
 • Nybyggnad - Vapenhus 1600-01-01 - 1699-12-31 .
 • Brand - helt förstörd 2001-01-01 - 2001-12-31 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Trä - Spån
Stomme<itemMaterial>
Trä - Liggtimmer
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Enskeppig
Salkyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Ej i bruk
Classifikation <itemClassName>
 • Ej i bruk
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
<itemSpecification>
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • GULLSPÅNG PRÄSTGÅRDEN 2:1 - husnr 8001
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data