Tillbaka till sökresultatet

utgrävningar, utgrävning, förundersökning

Föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 1988
Place <presPlaceLabel> se, Sverige, Bo, Vg, Bohuslän, Västergötland, 1536, 1613, 1605, Björlanda, Tuve, Säve, Lundby, Göteborg, Furuberg [Tu 131], Sörred [Bj 432, Bj 433, Bj 434, Bj 435, Bj 436], Ivarsberg [Lu 196], Kålsered [Bj 436], Östergärde [Bj 418], Biskopsgården [Lu 320, Lu 321, Lu 322], Bräcke [Lu 196], Lexby [Bj 444], Tuve 38:34 [Tu 131], Kålsered 1:5 [Bj 436], Tuve 38:28 [Tu 176], Biskopsgården 15490 [Lu 320, Lu 321, Lu 322], Sörred 4:5 [Bj 433], Sörred 4:5 II [Bj 432], Tuve 43:10 [Tu 177], Sörred 2:30 IV [Bj 434], Sörred 7:1 [Bj 434, Bj 435, Bj 436], Tuve 38:71 [Tu 131, Tu 176, Tu 177], Bräcke 729:127 [Lu 196], Sörred S:38 [Bj 433], Sörred:7:2 [Bj 432, Bj 434, Bj 435, Bj 436], Backa 866:165 [Lu 320, Lu 321, Lu 322], Östergärde 1:2 [Bj 418]
Beskrivning <itemDescription>
 • Förundersökning med anledning av planerad naturgasledning genom Göteborgs kommun.
Inventarienummer <itemDescription>
Klassifikation OCM (smal) <itemDescription>
Nummer i serie / bibliotek <itemDescription>
Typ av förvärv <itemDescription>
Arkeologisk period <itemDescription>
Arkeologisk period <itemDescription>
 • äldre järnålder (500 f. Kr - 400 e. Kr)
Arkeologisk period <itemDescription>
 • yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
Arkeologisk period <itemDescription>
 • lihultkultur (6000 f. Kr - 4000 f. Kr)
Arkeologisk period <itemDescription>
Litteraturhänvisning <itemDescription>
 • Rapport över arkeologisk förundersökning för västgas II i Göteborgs kommun nov 1988
Namn / grävaktör <itemDescription>
 • Göteborgs arkeologiska museum
Dokument / beskrivet i <itemDescription>
 • Arkeologisk rapport 1988:01
Event <context>
 • Producerades av Samuelsson, Eje [grovis], Bengtsson, Bengt, arbetare [grovis], Andersson, Stina, arkeolog, Wigforss, Johan, Jansson, Karl-Erik [grovis], Petersson, Yvonne.
 • Förvärvad 1988 .
 • Hittad 1988 i Göteborg, Furuberg [Tu 131], Sörred [Bj 432, Bj 433, Bj 434, Bj 435, Bj 436], Ivarsberg [Lu 196], Kålsered [Bj 436], Östergärde [Bj 418], Biskopsgården [Lu 320, Lu 321, Lu 322], Bräcke [Lu 196], Lexby [Bj 444], Tuve 38:34 [Tu 131], Kålsered 1:5 [Bj 436], Tuve 38:28 [Tu 176], Biskopsgården 15490 [Lu 320, Lu 321, Lu 322], Sörred 4:5 [Bj 433], Sörred 4:5 II [Bj 432], Tuve 43:10 [Tu 177], Sörred 2:30 IV [Bj 434], Sörred 7:1 [Bj 434, Bj 435, Bj 436], Tuve 38:71 [Tu 131, Tu 176, Tu 177], Bräcke 729:127 [Lu 196], Sörred S:38 [Bj 433], Sörred:7:2 [Bj 432, Bj 434, Bj 435, Bj 436], Backa 866:165 [Lu 320, Lu 321, Lu 322], Östergärde 1:2 [Bj 418], Björlanda, Tuve, Säve, Lundby, Bohuslän, Västergötland, Sverige av Ragnesten, Ulf.
Sakord<itemName>
utgrävningar
utgrävning
förundersökning
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data