Tillbaka till sökresultatet

utredning, utgrävning, utgrävningar

Föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 2002
Place <presPlaceLabel> se, Sverige, Bo, Vg, Bohuslän, Västergötland, 1536, Björlanda, Lundby, väg 155, Bulyckevägen
Beskrivning <itemDescription>
  • En utredning längs en ca: 4 km lång vägsträckning mellan Vädermotet och korsningen Torslandavägen och Bulyckevägen, på grund av en planerad breddning av väg 155. I område 1-3 upptäcktes 3 nya
    fornlämningar som bör förundersökas innan en eventuell exploatering.

Inventarienummer <itemDescription>
Klassifikation OCM (smal) <itemDescription>
Nummer i serie / bibliotek <itemDescription>
Fornlämningstyp / förhistorisk tid <itemDescription>
Fornlämningstyp / förhistorisk tid <itemDescription>
Typ av förvärv <itemDescription>
Arkeologisk period <itemDescription>
  • stenålder (12000 f. Kr - 1700 f. Kr)
Litteraturhänvisning <itemDescription>
  • Arkeologisk rapport 2005:44. Utredning längst Öckeröleden
Namn / förvärvat från <itemDescription>
  • Sandin, Mats [grävledare]
X-koordinat/latitud / i rikets nät <itemDescription>
Y-koordinat/longitud / i rikets nät <itemDescription>
Gata/adress / fyndort <itemDescription>
Gata/adress / fyndort <itemDescription>
Dokument / beskrivet i <itemDescription>
  • Arkeologisk rapport 2005:44
Event <context>
  • Förvärvad 2002 av Sandin, Mats [grävledare].
  • Hittad 2002 i väg 155, Bulyckevägen, Björlanda, Lundby, Bohuslän, Västergötland, Sverige av Sandin, Mats.
Sakord<itemName>
utredning
utgrävning
utgrävningar
Subject <subject>
  • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data