BILDER

karta, Karta, map

Bild

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Karta
Bildarkivnummer <itemDescription>
Sakord, engelska<itemName>
map
Motivord<itemName>
karta
Sakord<itemName>
Karta
Subject <subject>
  • Cultural history
Bildarkivnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data