BILDER

rökelsekar

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Anderzén, Hannes
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Inre Mongoliet, Chakhar, Khadain-sume, Hattin sume
Beskrivning <itemDescription>
 • "Rökelsekar, sekundär användning." (MLK)
  Ursprungligen fotstycket till Shri Devi, (tib. dpal ldan lha mo). Fotstycket avbildar ett hav omgivet av berg. I havet avbildas kranier och människohuvuden.
  Fotstycket är gjutet i brons, och är brännförgyllt. Fotstycket är ej fyllt eller förslutet. (AA)

Inventarienummer <itemDescription>
Förvärvsomständigheter / i fält <itemDescription>
 • Inköpt i Hattin sume, 23 april 1930. (MLK)
  Khadain sume är ett annat namn för Hattin sume. (AA)

  Montell och Eriksson gjorde en exkursion till Inre Mongoliet i april 1930. Montell berättar: "On april ...

  Visa hela
Land / engelska <itemDescription>
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • Hedinexpeditionen, fjärde centralasiatiska expeditionen (1927-1935)
Event <context>
 • Brukad i Chakhar av mongoler.
 • Ursprung i Inre Mongoliet, Kina, Asien.
 • Insamlad 1930-04-23 av Montell, Gösta, Eriksson, Joel.
 • Förvärvad 1935 av Hedin, Sven Anders.
Material, engelska<itemMaterial>
bronze
Materialkategori<itemMaterial>
metall
Material<itemMaterial>
metall
brons
Technique <itemTechnique>
 • förgyllt
 • gjutet
Keyword <itemKeyWord>
 • Dyrkan (782)
 • Ericson, J.
 • Ericsson, J.
 • H.1101
 • Heliga föremål och platser (778)
 • Religonsutövning (780)
 • Ritual (788)
 • Sven Hedin
 • Trosföreställningar (770)
Measurements <itemMeasurement>
 • Höjd: 2,8 cm.
 • Bredd: 20 cm.
Motif <itemMotiveWord>
 • Dpal Ldan Lhamo
 • Shri Devi
Sakord<itemName>
rökelsekar
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Inventarienummer, tidigare <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data