BILDER

Andersson, Efraim

Namn

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Person
Date <presTimeLabel> 1896
Place <presPlaceLabel> Östergötland
Title <itemTitle> missionär
Tidpunkt / födelse <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Efraim Andersson, missionär, fil.lic, Linneryd, föddes 1896 i Doverstorp, Östergötland. Hans intresse för Afrika väcktes sedan han hade lyssnat på föredrag av missionärer. Han bestämde sig för att bli... Visa hela
Tidpunkt / död <itemDescription>
Event <context>
  • Föddes 1896 i Östergötland.
  • Dog 1989 .
Visat namn<itemName>
Andersson, Efraim
Subject <subject>
  • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data