U 811, Hjälsta kyrka

Objekt

link to gallery
From: <presObjectTimeFrom> 725 e.kr
To: <presObjectTimeTo> 1100 e.kr
Type of object <itemType> Object
Placering <itemDescription>
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
Anteckningar <itemDescription>
  • Ett försök till tolkning av inskriften finns i Holm 1981. "Fast[ulf]R x [auk] + þuli a[u]k x ? x letu ræisa stæin aftiR x þi[a]lfa + fa[þ]ur sin"
Härad <itemDescription>
Ursprunglig plats <itemDescription>
Materialbeskrivning <itemDescription>
Event <context>
  • Hittad i Hjälsta kyrka, Hjälsta socken, Enköping, Uppland, Uppsala, Sweden.
  • Skapad 725 e.kr - 1100 e.kr .
Material<itemMaterial>
sten
granit
Keyword <itemKeyWord>
  • runinskrift
  • runor
  • runristning
  • runsten
  • sten
Plats<itemName>
Hjälsta kyrka
Signum1 <itemNumber>
Signum2 <itemNumber>
Signum <itemNumber>
Alternativt signum <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Uppsala universitet
Link to source <url>

Teknisk data