Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Uppsala, Enköping, Uppland, Hjälsta
Beskrivning <itemDescription>
 • Runsten, mörkgrå stenart, 1,6 m hög, 0,25 m bred (ÖSÖ-VNV), 0,4 m tjock. Rektangulär genomskärning med snett avskuren topp och spets på Ö sidan. På SSV sidan ristningen. Enligt Upplands runinskrifter har 33:2 och 33:4 tidigare varit inmurade i kyrkomuren.
  Enligt Upplands runinskrifter är inskriften inte svårläst, men saknar språklig mening.

Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wessén och Jansson, 1949-51, Upplands runinskrifter 3, U 8 11 och 812, s. 419 ff, samt där angiven litteratur.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Inv. handl. 1927, A. Karlén. Exerpt nr 13.
Orientering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
 • SV-sluttning från moränrygg (Ö-V), betesmark.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: U 811
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
 • Belägen i Hjälsta, Enköping, Uppland, Uppsala.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data