väv: varprips, fabric

Föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 1476
Place <presPlaceLabel> Sydamerika, Peru
Beskrivning, originalkort <itemDescription>
Inventarienummer <itemDescription>
Användningsområde <itemDescription>
Obs.: litteratur <itemDescription>
 • Kaulicke, P. 1997: s.49-62.
  Reiss, W. - A. Stubel 1880-1887.
  Stone-Miller, R. 1992: s. 34 - 41.
  Lavalle, J.A. - R. Lavalle de Cardenas 1999: s. 261 - 309; 311 - 351.

Original: lokal <itemDescription>
 • Uyujaya,Nasca, Peru Ucocaje ?
Typ & teknik: period <itemDescription>
 • Middle Horizon ?
  ( 500-800 e.Kr)-
  Late Intermediate Period
  (1000-1476 e.Kr)
  se Stone-Miller 1992

Proveniens <itemDescription>
 • Uyujaya, Valle de Ica, dpto. Ica, Peru
Original: skiss eller foto <itemDescription>
Typ & teknik: typ <itemDescription>
 • Perus södra-centrala kustområde
Obs.: Beskrivning <itemDescription>
 • Storlek Väskan är sydd av en väv som är 26 cm lång och 13 cm bred.
  Material
  Varp : ull 2-tr S-tvin. brun, lj. gul, gul, m. gul, m. röd, vit, svart 35 tr/cm
  Inslag: ? ...

  Visa hela
Referens, publicerad i <itemDescription>
 • Årsberättelse 1932, Göteborgs museum, Årstryck 1933
Land, engelska <itemDescription>
Event <context>
 • Ursprung i Peru, Sydamerika.
 • Skänkt av Anonym.
 • Tillverkad - 1476 .
Materialkategori<itemMaterial>
textil
Keywords <itemKeyWord>
 • arkeologi
Measurements <itemMeasurement>
 • Bredd: 13 cm.
 • Längd: 13 cm.
Sakord, engelska<itemName>
fabric
Sakord<itemName>
väv: varprips
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data