Kolstad 10:4

Ritning

link to gallery
By: <presImageByline>Okänd
Copyright: <presImageCopyright> Okänd
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Blueprint
Date <presTimeLabel> 1980-01-01 00:00:00 - 1980-12-31 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Kalmar; Kommun: Borgholm; Landskap: Öland; Socken: Köping
Title <itemTitle> Kolstad 10:4
Beskrivning <itemDescription>
  • Situationsplan, fyndplan, anläggningsbeskrivningar (se dnr 3751/1980)
Anmärkning (övrig) <itemDescription>
Event <context>
  • Tillkomst 1980-01-01 - 1980-12-31 i Kolstad 10:4, Sverige av Okänd.
  • Arkiverad 2021-02-16 .
Titel<itemName>
Kolstad 10:4
Class <itemClassName>
  • Ritning
Identifierare <itemNumber>
Ritningsregister objekt-id <itemNumber>
Diarienummer <itemNumber>
Arkiv referenskod <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data