Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Lidköping, Västergötland, Skalunda
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten (Vg 45), gnejs (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet röd granit), 1,8 m hög, intill 1,0 m bred (NÖ-SV) och 0,45 m tjock. Runhöjd 14 cm. Inskrift på den mot SÖ vettande sidan. Stenen lutar mot NV. Står mitt emot RAÄ Skalunda 6:1 (Vg 44). Påträffades i kyrkan och uttogs 1869 för att sedan resas på kyrkogården. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "hragil och Al... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Moränkrön. Kyrkogård.
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Vg 45
Orientering <itemDescription>
  • 7 m NÖ om Skalunda 6:1 (Vg 44) och 2,5 m NNO om gångväg.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Västergötlands runinskrifter, sid 63 f. Sjögren m fl, Sverige IV, sid 329. J Högman, Beskrifning över Rackeby och Skalunda (1972, serie Västergötland), 1787. PA Säves berättelse för år 1863, ATA. Kinn... Visa hela
Event <context>
  • Belägen i Skalunda, Lidköping, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data