Göteborgs Stadsmuseum

Namn

link to gallery
Type of object <itemType> Person
Alternative names <foafName>
 • Göteborgs stadsmuseum
Historik <itemDescription>
Namn / annan anknytning <itemDescription>
 • Göteborgs arkeologiska museum
Tidpunkt / verksamhetsstart <itemDescription>
 • 1996-06-01 [officiell invigning]
Tidpunkt / verksamhetsstart <itemDescription>
Namn / annan anknytning <itemDescription>
Namn / annan anknytning <itemDescription>
 • Göteborgs militärhistoriska museum
Namn / annan anknytning <itemDescription>
 • Göteborgs industrimuseum
Namn / annan anknytning <itemDescription>
 • Göteborgs skolmuseum
Beskrivning <itemDescription>
 • Göteborgs stadsmuseum bildades 1993 genom en sammanslagning ett antal fristående museer. Museet ligger i Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12, en byggnad med stor betydelse för Göteborg och dess mus... Visa hela
Namn / annan anknytning <itemDescription>
 • Göteborgs teaterhistoriska museum
Namn / annan anknytning <itemDescription>
 • Göteborgs Historiska Museum
Event <context>
 • Föddes 1993-07-01 .
Keywords <itemKeyWord>
 • organization
Visat namn<itemName>
Göteborgs Stadsmuseum
Subject <subject>
 • Cultural history
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data