BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort ur Världskulturmuseets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
  • Vänd! Se baksidan. 8648 5005. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN . Gen. n:o Sam!. n:o Dep. n:o .... Eiskspjut med fyra spetsar. Fyndort: Mat ty- ön. Stam • Utställt: o Magasin: K V 141 — q r... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • Batch 6/File_30739 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data