BILDER

Göteborgs Stadsmuseum

Namn

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Ankara
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Organization
Event <context>
  • Verkade i Göteborg.
Visat namn<itemName>
Göteborgs Stadsmuseum
Subject <subject>
  • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data