Sjögren, Åke

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Place <presPlaceLabel> Europa, Sverige, Lappland
Beskrivning <itemDescription>
  • Etnografisk samling från Lappland, Sverige.
Samlingsnummer <itemDescription>
Förvärvsomständigheter / till museet <itemDescription>
  • Gåva av ingenjör Åke Sjögren.
Land / engelska <itemDescription>
Event <context>
  • Förvärvad av Sjögren, Åke.
  • Ursprung i Lappland, Sverige, Europa.
Samlingsnamn<itemName>
Sjögren, Åke
Subject <subject>
  • Cultural history
Samlingsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data