BILDER

Dr262 Fosiestenen, Fosie 3:1

Foto

link to gallery
By: <presImageByline>Lundberg, Bengt A
Copyright: <presImageCopyright> Lundberg, Bengt A
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 2003-05-15 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Skåne; Kommun: Malmö; Landskap: Skåne; Socken: Malmö
Title <itemTitle> Dr262 Fosiestenen, Fosie 3:1
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten, RAÄ-nummer Fosie 3:1, på Fosie kyrkas kyrkogård. Inskriptionen lyder enligt översättning: "Esbern reste denna sten efter sin kamrat Dvärg, en god dräng" (V. Lilja, 1968).
    Fotosyfte: Dokumentation

Event <context>
  • Tillkomst 2003-05-15 i Dr262 Fosiestenen, Fosie 3:1, Malmö, Malmö, Skåne, Skåne, Sverige av Lundberg, Bengt A.
  • Arkiverad 2021-01-12 .
Titel<itemName>
Dr262 Fosiestenen, Fosie 3:1
Classifikation <itemClassName>
  • Fotografi
Identifierare <itemNumber>
  • KMB_16000300038022_f0312717
Kulturmiljöbild objekt-id <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data