BILDER

Västra Karaby 10:1

Foto

link to gallery
By: <presImageByline>Gustafsson, John-Eric
Copyright: <presImageCopyright> Gustafsson, John-Eric
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 1989-01-01 00:00:00 - 1989-12-31 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Skåne; Kommun: Kävlinge; Landskap: Skåne; Socken: Västra Karaby
Title <itemTitle> Västra Karaby 10:1
Beskrivning <itemDescription>
  • Västra Karaby 10:1. Runsten, 1,15 m h, 0,8 m br (ÖSÖ-VNV) och 0,6 m tj. Ristning mot SSÖ och VSV: Hals och Frebjörn reste dessa stenar efter sin kamrat Hove.
    Fotosyfte:

Event <context>
  • Tillkomst 1989-01-01 - 1989-12-31 i Västra Karaby 10:1, Västra Karaby, Kävlinge, Skåne, Skåne, Sverige av Gustafsson, John-Eric.
  • Arkiverad 2021-04-30 .
Titel<itemName>
Västra Karaby 10:1
Classifikation <itemClassName>
  • Fotografi
Identifierare <itemNumber>
  • KMB_16001000036246_JEG0405
Kulturmiljöbild objekt-id <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data