BILDER

utställning, fotografi, photograph

Bild

link to gallery
By: <presImageByline>Persson, Margareta
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 2019-06-18
Place <presPlaceLabel> Sverige, Göteborg
Beskrivning <itemDescription>
  • Detalj i montern "Samlade berättelser 1" i utställningen Tillsammans, Världskulturmuseet, Göteborg.
Bildarkivnummer <itemDescription>
Event <context>
  • Fotograferad 2019-06-18 i Göteborg, Sverige av Persson, Margareta.
Keywords <itemKeyWord>
  • Persson, Margaretha
  • interiör
Motif <itemMotiveWord>
  • Tillsammans
  • Tillsammans - Samlade berättelser 1
Sakord, engelska<itemName>
photograph
Motivord<itemName>
utställning
Sakord<itemName>
fotografi
Subject <subject>
  • Cultural history
Bildarkivnummer <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data