BILDER

fotografi, photograph

Bild

link to gallery
By: <presImageByline>Winther Åshaug, Ina Marie
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 2015-10-06
Place <presPlaceLabel> Sverige, Göteborg
Beskrivning <itemDescription>
  • Dokumentation från montering av utställningen Tillsammans, Världskulturmuseet, Göteborg.
Bildarkivnummer <itemDescription>
Objekt, externt / avbildad <itemDescription>
Event <context>
  • Fotograferad 2015-10-06 i Göteborg, Sverige av Winther Åshaug, Ina Marie.
Keywords <itemKeyWord>
  • Aashaug
  • Montering
  • interiör
  • textil
Motif <itemMotiveWord>
  • Tillsammans
  • Tillsammans - Samlade berättelser 1
Sakord, engelska<itemName>
photograph
Sakord<itemName>
fotografi
Subject <subject>
  • Cultural history
Bildarkivnummer <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Objekt, externt / avbildad <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data