BILDER

Tillsammans - Samlade berättelser 1, Urskogen, Samlade minnen, Together - Stories Collected 1

Utställningsdel

link to gallery
By: <presImageByline>Winther Åshaug, Ina Marie
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Display
Beskrivning <itemDescription>
  • En del av utställningen Tillsammans som öppnade 2015.
Anmärkning <itemDescription>
  • Ett föremål (0000.00.0284) byttes ut i utställningen december 2017 mot 1998.11.0323 i monterdelen Samlade Berättelser 1.
Beskrivning, engelska <itemDescription>
  • Choose an object to find out more.
Tillsammans, beskrivning <itemDescription>
  • Klicka på ett frågetecken för att titta närmare.
Event <context>
  • Tillverkades 2015 - .
Annat namn<itemName>
Urskogen
Samlade minnen
Titel, engelska<itemName>
Together - Stories Collected 1
Utställning, del av<itemName>
Tillsammans - Samlade berättelser 1
Subject <subject>
  • Cultural history
Diarienummer <itemNumber>
Tillsammans, nummer i utställningen <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data