Möllersamlingen

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Place <presPlaceLabel> Afrika
Anmärkning <itemDescription>
  • Se revision av Möllersamlingen 1984-08-27 i arkivakt D1g:6.Till samlingen hör vidare nr 1302-1432, 1495, 1497, 1500 samt 1502-1508.
Text ur generalkatalog <itemDescription>
  • "Etnografiska föremål
    Våren 1887 inköptes och skänktes till museet av Löjtnant P. Möller, som då ville vara okänd, en större samling etnografiska föremål gjord av honom själv under vistelsen i den del...

    Visa hela
Samlingsnummer <itemDescription>
Entré till samlingen <itemDescription>
  • Museets största enskilda samling från den afrikanska kontinenten. Gjord tom 1884 och omfattar ca 904 nummer. Fått namn efter löjtnant Peter Möller som troligen överlämnade samlingen. Men revisionen vi... Visa hela
Event <context>
  • Ursprung i Afrika.
Keywords <itemKeyWord>
  • pottery
Samlingsnamn<itemName>
Möllersamlingen
Subject <subject>
  • Cultural history
Samlingsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data