BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort ur Världskulturmuseets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
  • GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. xanksä Gen. n:r 30266 — Saml. *n:r 25.17.228. Dep. n:r 'Föremål: .an.i.d.a.t....s.p.i.u.t...me.st..f.j.ä d.e.r.p.rydn .. .. . Gåva av konsul Waern. I... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • Batch 3/File_11284 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data