- Föremål -

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Beskrivning <itemDescription>
  • Samlingspost för OM-1974 i väntan på vidare uppdelning.
Samlingsnamn<itemName>
- Föremål -
Subject <subject>
  • Cultural history
Samlingsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data