BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Etnografiska museet
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort ur Etnografiska museets arkiv.
Bildarkivnummer / Beskriver <itemDescription>
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
Bildarkivnummer / Beskriver <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data