Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Södermanland Turinge Fjälla
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Järnålder
Event <context>
 • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Fjälla, Turinge, Nykvarn, Södermanland, Stockholm, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • ametist
 • ben
 • beslag
 • bleck
 • brons
 • bränd lera
 • fönsterglas
 • föremål
 • glas
 • järn
 • kam
 • keramik
 • kärl
 • nit
 • nit/spik
 • nål
 • pärla
 • sölja
Fyndplats<itemName>
Fjälla
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data