BILDER

Brev

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Andersson, Johan Gunnar
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Date <presTimeLabel> 1933-11-21
Text i dokument <itemDescription>
  • OSI8 6 Det gäller ju givetvis för de tre olika samlingarna, den kinesis- ka, den egyptiska och den cypriska, att ingående ta” ställning till denna nya utveckling. För min persömliga del skulle jag ju vara över- lycklig att under min återstående tjänstetid få vara kvar i dessa ut- härkta lokaler, men detta är ju en personlig önskan, som väger mycket litet i det stora sammanhanget. | Gjerstad tror a... Visa hela
Text i dokument <itemDescription>
  • 0518a R.T. 21 & 11-33. T1i1l H.K.H. Kronprinsen, Kungliga Slottet, Stockholm. Eders Kunglig Höghet, Frågan om en nybyggnad för de kinesiska, egyptiska och cypriska samlingarna har under de senaste vec... Visa hela
Event <context>
  • Mottagen av Gustaf VI Adolf.
  • Tillverkad 1933-11-21 av Andersson, Johan Gunnar.
Typ av dokument<itemName>
Brev
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument-ID <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data