BILDER

kärl

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Sydamerika, Bolivia, Arani
Inventarienummer <itemDescription>
Förvärvsomständigheter / i fält <itemDescription>
  • Sture Häggkvist uppgav att föremålen hittats i Arani där han vistades 1962-63 som ledare för ett malmletningsföretag i UNESCO:s regi.
Land / engelska <itemDescription>
Event <context>
  • Ursprung i Arani, Bolivia, Sydamerika.
  • Förvärvad 1964 av Häggqvist, Sture.
Keyword <itemKeyWord>
  • Häggkvist, Sture
  • arkeologi
Sakord, engelska<itemName>
vessel
Sakord<itemName>
kärl
Subject <subject>
  • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data