minnesmedalj, Jubileumsutställningen i Göteborg 1923

Föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 1924
Beskrivning <itemDescription>
 • Jubileumsutställningen.
  Gustaf V.
  Jubileumsutställningen i Göteborg 1923.
  Märkt: C. MILLES
  NNUM - 1937 nr 7, sid. 308.
  Fotografi finns på katalogkort.
  * Påskrift: Å: JVBILEVMSVTSTÄLLNINGEN·GÖTEBORG·
  på fältet: 1923

Antal <itemDescription>
Samlingskod, tidigare <itemDescription>
Klassifikation OCM <itemDescription>
Klassifikation OCM <itemDescription>
Klassifikation Saglig Registrant <itemDescription>
Klassifikation Saglig Registrant <itemDescription>
Signering, påskrift, stämpling <itemDescription>
 • Å: JVBILEVMSVTSTÄLLNINGEN·GÖTEBORG· *
Event <context>
 • Brukad 1923-1924.
 • Tillverkad 1923 av Milles, Carl.
 • Förvärvad 1924 av Fischer, Ernst (1890-1980).
Material<itemMaterial>
brons
Measurements <itemMeasurement>
 • Diameter: 5,6 cm.
Verkets titel<itemName>
Jubileumsutställningen i Göteborg 1923
Sakord<itemName>
minnesmedalj
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Malmö Museer
Link to source <url>

Teknisk data