minnesmedalj, 400-årsminne, 400-årsminnet av Stockholms befrielse*

Föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 1934
Beskrivning <itemDescription>
 • Minnesmedalj.
  Gustaf Vasa.
  400-årsminnet af Stockholms befrielse gen. Gustaf Vasa 1523.
  Märkt: åts: CARL MILLES
  å randen: S & C:O B
  Enligt anteckning på katalogkort: Sporrong & Co?
  NNUM - 1956, nr 3 sida 62.
  * Påskrift: F: STOCKHOLM MOTTOG BEFRIAREN MIDSOMMAREN 1523
  Randskrift (inslaget): SAMFUNDET S:T ERIK ÅT 400-ÅRSMINNET
  1923

Samlingskod, tidigare <itemDescription>
Klassifikation OCM <itemDescription>
Klassifikation OCM <itemDescription>
Klassifikation Saglig Registrant <itemDescription>
Klassifikation Saglig Registrant <itemDescription>
Signering, påskrift, stämpling <itemDescription>
 • Å: GUSTAV WASA SVERIGES KONUNG, F: STOCKHOLM MOTTOG *
Förvärvsomständigheter <itemDescription>
Event <context>
 • Brukad 1923-1934.
 • Tillverkad 1923 av Milles, Carl.
 • Förvärvad 1934 av Gamla Antikaffären.
Material<itemMaterial>
brons
Measurements <itemMeasurement>
 • Diameter: 5,6 cm.
Motif <itemMotiveWord>
 • Gustav I
Verkets titel<itemName>
400-årsminnet av Stockholms befrielse*
Sakord, snävare term<itemName>
400-årsminne
Sakord<itemName>
minnesmedalj
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Malmö Museer
Link to source <url>

Teknisk data