Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Skåne, Kävlinge, Skåne, Virke
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Runsten, ungefärlig plats för. Runstenen skall ha stått på en backe vid ett dike mellan Virke och Lilla Harrie ängar (Wessman, Nils: Antiquariska anteckningar, s 148). Stenen skall ha stått på Lilla Harrie nr 1 och ha grävts ner omkring 1840. I Ebbe Tunelds Förlorade skånska runstenar s 274 är stenen beskriven: Stenen uppges ha varit 4 alnar lång. Tuneld anger att man med tämlig bestämdhet kan ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Historisk tidskrift för Skåneland s. 274, 1909.
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Skånes kalender 1878.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Virke, Kävlinge, Skåne, Skåne.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Ingen antikvarisk bedömning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
  • Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data