SLAKA KYRKA (SOFIA ALBERTINA KYRKA) KYRKOMILJÖ

Bebyggelse - miljö

link to gallery
Type of object <itemType> Cultural landscape
Place <presPlaceLabel> Län: Östergötland, Kommun: Linköping
Title <itemTitle> SLAKA KYRKA (SOFIA ALBERTINA KYRKA) KYRKOMILJÖ
Beskrvning <itemDescription>
  • Slaka är en medeltida socken och omnämns 1247 som Slacu. Socknen var under medeltiden
    prebende vid Linköpings domkyrka. Socknen är mycket rik på fornlämningar och några hundra meter söder om kyrkan ligger en stor domarring. Inte mindre än åtta runstenar har funnits i Slaka. Häradets tingsställe var förlagt till Slaka fram till 1889, vilket en minnessten vid kyrkan omtalar. Bland socknens större gå...

    Visa hela
Event <context>
  • Producerades i Linköping, Östergötland.
Klassifikation<itemName>
Kyrkomiljö
Classifikation <itemClassName>
  • Kyrkomiljö
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data