LILLA ASKA KAPELLKREMATORIUM (GRIFTEGÅRD)

Bebyggelse - anläggning

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Place <presPlaceLabel> Län: Östergötland, Kommun: Linköping
Title <itemTitle> LILLA ASKA KAPELLKREMATORIUM (GRIFTEGÅRD)
Historik <itemDescription>
  • Landskapskyrkogård med en lägre äldre och en högre del. Kapellkrematorium av hög arkitektonisk kvalitet, monumentalt placerad på en åsrygg varvid det befintliga landskapets karaktär tillvaratagits. Tre kapell. Intressanta tekniska lösningar, bl a Stillhetens kapell med blytäckt kupolvalv. Konstnärlig utsmyckning bl a av Pär Andersson.
Beskrivning Inventeringsår (1999) <itemDescription>
  • Se ovan: Historik - hämtad från beslutet om skydd
Event <context>
  • Producerades i Linköping, Östergötland.
  • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML 1996-06-14 .
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Gravkapell med begravningsplats
Gravkapell
Nuvarande kategorier<itemName>
Gravkapell
Classifikation <itemClassName>
  • Gravkapell
  • Gravkapell med begravningsplats
Lagskydd <itemSpecification>
  • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML (1996-06-14)
Anläggningsnamn <itemNumber>
  • Linköping kn, ÅSDYMLINGEN 5:3 LILLA ASKA KAPELLKREMATORIUM (GRIFTEGÅRD)
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data