Bergart, spån

Föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Afrika, Libyen [?]
Land, engelska <itemDescription>
Original: lokal <itemDescription>
Inventarienummer <itemDescription>
Original: skiss eller foto <itemDescription>
Proveniens <itemDescription>
Beskrivning, originalkort <itemDescription>
 • Spån av brun bergart.
  Gåva av Nob. A. Mordini, Borga, Italien

  Ark. fynd.

Proveniens <itemDescription>
 • Tezzan, Afrika. [[Haga]]
Referens, publicerad i <itemDescription>
 • Årsberättelse 1934, Göteborgs museum, Årstryck 1935
Event <context>
 • Ursprung i Libyen [?], Afrika.
 • Skänkt av Mordini, Antonio.
 • Förvärvad 1934 .
Materialkategori<itemMaterial>
sten
litiskt
Keywords <itemKeyWord>
 • arkeologi
Measurements <itemMeasurement>
 • Längd: 2,5 cm.
Sakord<itemName>
Bergart
spån
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data