BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort ur Världskulturmuseets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
  • GOTEBOROS MUSEUM,. ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Vänd! Se baksidan. Gen. n:o Samt. n:o Dep. n:o 8763 -5112.' ' Spjut. Fyndort: S: t Matthias-ön. Stam • Utställt Magasin: CIS, P u im - 1 F---._ c k- - G b ... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • Batch 6/File_30359 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data