BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Text i dokument <itemDescription>
  • GÖTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN XXCENR. ARKEOL. Elandere, Qbg Gen. n:r 69884 Saml. n:r 43.22.506 Dep. n:r Föremål: Ben.. Hus grund 1. Insaml. av• STIG RYD1N Är: 1938- Lokal: PALLI MARCA, dept. LA PAZ, prov. INGAVI, BOLIVIA. Stam: Utställt: ,i1911 Magasin: 10/i 41 Depon I Byte till: Ålegat n:r Teckn n:r Skiopt. „ Kliché „ Publ. [ocr]
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • 091228/File_08724 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data