BILDER

stockbåt, båtar, låssbybåten

Del av föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs Stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 1970
Place <presPlaceLabel> se, Sverige, Bo, Bohuslän, Lundby, Låssby 2:2
Beskrivning <itemDescription>
 • I samband med anläggningsarbete för Volvo AB hittades två stockbåtar
Delobjektsnummer <itemDescription>
Klassifikation OCM (smal) <itemDescription>
Utställning / tidigare utställd i <itemDescription>
Utställning / tidigare utställd i <itemDescription>
Utställning / tidigare utställd i <itemDescription>
 • Göteborgs stadsmuseums entrée
Utställning / tidigare utställd i <itemDescription>
Arkeologisk period <itemDescription>
 • förromersk järnålder (500 f. Kr - 0 Kr. f)
Namn / copyright/upphovsrättsinnehavare <itemDescription>
 • Göteborgs Stadsmuseum
Utställning / kopplad till <itemDescription>
Sammanhör med <itemDescription>
Licens / media <itemDescription>
Event <context>
 • Förvärvad 1970 .
 • Hittad 1970 i Låssby 2:2, Lundby, Bohuslän, Sverige.
Materialkategori<itemMaterial>
trä
Measurements <itemMeasurement>
 • Längd: 641
 • Längd: 438 mellan klackarna
 • Längd:
 • Bredd: 96 vingen bak
 • Bredd: 89 på mitten
Sakord / lokal benämning<itemName>
låssbybåten
Sakord<itemName>
stockbåt
båtar
Subject <subject>
 • Cultural history
Delobjektsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data