Rökelsekar

Object

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Event <context>
  • Undersökt/Insamlat .
  • Tillverkad 1701 f.Kr. - 501 f.Kr. .
Sakord<itemName>
Rökelsekar
Classifikation <itemClassName>
  • Religion och kult
Collection <collection>
  • Historiska museet
SHM föremålsidentitet <itemNumber>
FID <itemNumber>
Förvärvsnummer <itemNumber>
Undernummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museer
Link to source <url>

Teknisk data