Kästel, Mattias

Namn

link to gallery
Type of object <itemType> Person
Title <itemTitle> pedagog
Beskrivning <itemDescription>
  • Mattias Kästel, pedagog.
Keyword <itemKeyWord>
  • Statens museer för världskultur
  • Världskulturmuseet
Visat namn<itemName>
Kästel, Mattias
Subject <subject>
  • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data