Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Date <presTimeLabel> bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Öland Gärdslösa Skedemosse
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Depåfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Depåfynd från Järnålder
Event <context>
 • Aktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Skedemosse, Gärdslösa, Borgholm, Öland, Kalmar, Sverige.
 • Aktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Skedemosse, Gärdslösa, Borgholm, Öland, Kalmar, Sverige.
Keyword <itemKeyWord>
 • beslag
 • betsel
 • bleck
 • brons
 • cu-leg
 • cu-leg, järn
 • elddon
 • eldslagningssten
 • elfenben
 • fragment
 • föremål
 • glas
 • guld
 • hammare
 • hästsko
 • järn
 • järn, ask
 • järn, cu-leg
 • järn, silver
 • järn, trä
 • katsa
 • kil
 • kvartsit
 • kärl
 • lansspets
 • näver
 • pil
 • plåt
 • ring
 • sandsten
 • selbågskrön
 • silver
 • sköld
 • slagg
 • spik
 • spik, föremål
 • spjut
 • spjut, sköld
 • spjut, sköldbuckla
 • sten
 • sticka
 • svärd
 • svärd, spjut
 • syl
 • sänke
 • sölja
 • tall
 • ten
 • trä
 • yxa
Fyndplats<itemName>
Skedemosse
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data