Andersson, Efraim

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Place <presPlaceLabel> Afrika, Kongo-Brazzaville
Text ur generalkatalog <itemDescription>
  • 1939.17.0001-0038
    ARKEOLOGISKA STENREDSKAP från byn MAYANGAnära Lutete och vägen till Fwati.
    Insamlade av missionären Efraim Andersson. Se föregående och efterföljande grupper av stenredskap från Brazzaville och dess närhet, samt originalkatalogen.

Samlingsnummer <itemDescription>
Event <context>
  • Insamlad av Andersson, Efraim.
  • Ursprung i Kongo-Brazzaville, Afrika.
Samlingsnamn<itemName>
Andersson, Efraim
Subject <subject>
  • Cultural history
Samlingsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data