Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Stockholm, Uppland, Stockholm
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten, av grå granit, 1,55 m h 1,15 m br på mitten och 0,2-0,3 mtjock. Runslingans bredd är ca9 cm. Ristningsytan vätter mot S.Raguälv lät göra denna bro efter Anund sin goda son. Gud hjälpehans and... Visa hela
Terräng <itemDescription>
  • Terränguppgifter: Moränrygg, åkerholme, betesmark
Orientering <itemDescription>
  • Ca 4 m Ö 28cg S om dikeskant ca 1 m N 28 cg Ö om sämrebrukningsväg
Event <context>
  • Belägen i Stockholm, Stockholm, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data