Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Date <presTimeLabel> stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Södermanland Huddinge Myrstugeberget
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Stenålder
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Myrstugeberget, Huddinge, Huddinge, Södermanland, Stockholm, Sverige.
Keyword <itemKeyWord>
 • Myrstugeberget 2
 • avslag
 • avslagsfragment
 • flinta
 • föremål
 • grönsten
 • keramik
 • kvarts
 • kvarts, fältspat
 • kvartsit
 • kärl
 • kärna
 • nodul
 • skiffer
 • skrapa
 • splitter
 • övrigt/avfall
Fyndplats<itemName>
Myrstugeberget
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data