Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Nacka, Uppland, Boo
Beskrivning <itemDescription>
 • Runstensfragment, 0,51-0,50 m stort och 0,20 m tjockt. I ena hörnet finns en bit av en sliga och några runor 10 cm höga, djup och välinhugget. Fragmentet påträffades 1955 vid ombyggnaden av en brunn, ca 30 m Ö om huvudbyggnaden. Senare efterforskningar efter ytterligare fragment har varit resultatlösa. Imålad med röd färg.

  Uppmålad 1969.
  Lagad 1978.
  Flyttad 1982.

Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
 • 20 m S om huvudbyggnaden mot ett träd. Inflyttades till herrgården 1982.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
 • Belägen i Boo, Nacka, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data