BILDER

Björkö-Birka

Foto

link to gallery
By: <presImageByline>Bergström, Lars
Copyright: <presImageCopyright> Bergström, Lars
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Stockholm; Kommun: Ekerö; Landskap: Uppland; Socken: Adelsö
Title <itemTitle> Björkö-Birka
Beskrivning <itemDescription>
Anmärkning (övrig) <itemDescription>
Event <context>
  • Tillkomst i Björkö-Birka, Adelsö, Ekerö, Uppland, Stockholm, Sverige av Bergström, Lars.
  • Arkiverad 2021-04-30 .
Titel<itemName>
Björkö-Birka
Classifikation <itemClassName>
  • Fotografi
Kulturmiljöbild objekt-id <itemNumber>
Identifierare <itemNumber>
  • KMB_16001000034026_ffup00016
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data