Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Stockholm, Uppland, Stockholm
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • SPIN 1930:nr 21. Järvainv. 1929:nr 51.
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Runstensfragment Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.
Event <context>
  • Belägen i Stockholm, Stockholm, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data