Litslena kyrka

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1100 - 1199
Place <presPlaceLabel> Län: Uppsala, Kommun: Enköping, Landskap: Uppland, Socken: Litslena , Stift: Uppsala stift, Församling: Villberga församling
Title <itemTitle> Litslena kyrka
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Den äldsta kyrkan hade ett västtorn som revs i samband med byggandet av den nya kyrkan. Grunden till tornet är fortfarande synlig framför kyrkans västra gavel. Murmaterialet är gråsten med tegel i fönster- och portomfattningar. Mot söder finns ett vapenhus och norr om koret en sakristia. Fasaderna är spritputsade och vitkalkade. Smygar och omfattningar är slätputsade. Takfallet är relativt flackt ... Visa hela
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Kor - Fullbrett, Sakristia - Norr, Vapenhus - Söder, Vapenhus - Söder, Sakristia - Norr, Kor - Rakt, Kor - Öster
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Invändigt har kyrkan en ljus och luftig karaktär med höga stjärnvalv. Valven är sekundärt tillkomna och bärs upp av profilerade valvknektar. Valven och väggarna domineras av kalkmålningarna tillkomna ... Visa hela
Takform <itemDescription>
Historik <itemDescription>
 • Litslena kyrka är en salkyrka byggd på 1300-talet. Det är en av de större medeltidskyrkorna i länet. Kyrkan hade sin föregångare i en romansk kyrka från 1100-talet vars murar utnyttjades när den befin... Visa hela
Event <context>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Producerades i Församling: Villberga församling, Litslena, Enköping, Uppland, Uppsala.
 • Nybyggnad 1100-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. .
 • Nybyggnad 1175-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. .
 • Nybyggnad - Korparti 1280-01-01 - 1319-12-31 .
 • Ändring - tillbyggnad 1280-01-01 - 1319-12-31 .
 • Nybyggnad - Sakristia 1280-01-01 - 1319-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1300-01-01 - 1325-12-31 .
 • Nybyggnad 1400-01-01 - 1499-12-31 .
 • Nybyggnad - Vapenhus 1400-01-01 - 1499-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning 1450-01-01 - 1475-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, valvslagning 1450-01-01 - 1450-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1642-01-01 - 1642-12-31 .
 • Ändring 1690-01-01 - 1690-12-31 .
 • Ändring 1741-01-01 - 1741-12-31 .
 • Ändring 1838-01-01 - 1838-12-31 .
 • Brand - delvis förstörd 1880-01-01 - 1880-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, exteriör 1881-01-01 - 1882-12-31 av Hjalmar Törnquist.
 • Fast inredning - altare 1941-01-01 - 1941-12-31 av John Österlund.
 • Ändring 1948-01-01 - 1948-12-31 .
 • Ändring - restaurering, interiör 1952-01-01 - 1952-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1979-01-01 - 1979-12-31 av Karin Nordåker.
 • Fast inredning - bänkinredning 1994-01-01 - 1994-12-31 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts - Sprit, Puts
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Plåt
Stomme<itemMaterial>
Murverk, Murverk - Natursten
Color <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Salkyrka
Plantyp-Enskeppig
Kyrka
Dagens användning<itemName>
Kyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Salkyrka
Plantyp-Enskeppig
Kyrka
Classifikation <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • ENKÖPING LITSLENA 3:1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data