LITSLENA KYRKA

Bebyggelse - anläggning

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Place <presPlaceLabel> Län: Uppsala, Kommun: Enköping
Title <itemTitle> LITSLENA KYRKA
Beskrivning Inventeringsår (2002) <itemDescription>
 • Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister
Beskrivning Inventeringsår (2004) <itemDescription>
 • Litslena kyrka är en salkyrka byggd på 1300-talet. Det är en av de större medeltidskyrkorna i länet. Kyrkan hade sin föregångare i en romansk kyrka från 1100-talet vars murar utnyttjades när den befin... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Litslena kyrka är belägen där landsvägen Stockholm - Enköping korsar Uppsalavägen. Detta vägskäl var redan tidigt en central vägknut och marknadsplats, och förknippas med den gamla Eriksgatan.

  Den m...

  Visa hela
Beskrivning Inventeringsår (2004) <itemDescription>
 • Litslena kyrka är en salkyrka byggd på 1300-talet. Det är en av de större medeltidskyrkorna i länet. Kyrkan hade sin föregångare i en romansk kyrka från 1100-talet vars murar utnyttjades när den befin... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Litslena kyrka är en salkyrka byggd på 1300-talet. Det är en av de större medeltidskyrkorna i länet. Kyrkan hade sin föregångare i en romansk kyrka från 1100-talet vars murar utnyttjades när den befin... Visa hela
Beskrivning Inventeringsår (2002) <itemDescription>
 • Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister
Historik <itemDescription>
 • Litslena kyrka är belägen där landsvägen Stockholm - Enköping korsar Uppsalavägen. Detta vägskäl var redan tidigt en central vägknut och marknadsplats, och förknippas med den gamla Eriksgatan.

  Den m...

  Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Litslena kyrka är en salkyrka byggd på 1300-talet. Det är en av de större medeltidskyrkorna i länet. Kyrkan hade sin föregångare i en romansk kyrka från 1100-talet vars murar utnyttjades när den befin... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Enköping, Uppsala.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • 1100-talet Litslena kyrka uppförs som en liten romansk gråstenskyrka med långhus, smalare absidförsett kor och ett torn i väster. 1100-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. .
 • 1100-talet Litslena kyrka uppförs som en liten romansk gråstenskyrka med långhus, smalare absidförsett kor och ett torn i väster. 1100-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. .
 • Ny klockstapel uppförs. 1773-01-01 - 1773-12-31 .
 • Ny klockstapel uppförs. 1773-01-01 - 1773-12-31 .
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka med begravningsplats
Kyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Classifikation <itemClassName>
 • Kyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Anläggningsnamn <itemNumber>
 • Enköping kn, LITSLENA 3:1 LITSLENA KYRKA
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data